Träslag och underhåll


 

Balcony Living trämöbler är tillverkade i trä av högsta kvalitet. Vårt fokus riktar sig speciellt mot teak, eukalyptus och bambu.
Nedan kan du läsa mer om de olika träsorterna och om hur du tar hand om dina nya, snygga möbler så att de håller ännu längre.

För teak, se nedan, eller:
Gå till eukalyptus
Gå till bambu

Teakmöbler från Balcony Living

BALCONY LIVING teakmöbler är så långt som möjligt FSC-CERTIFIERADE, och vi använder bara teak från plantager som följer FSC regler. Detta är en garanti för att teakträet som används kommer från auktoriserade teakplantager samt att det produceras på ett hållbart sätt och enligt internationell lagstiftning.

Eftersom teak är en naturresurs som enbart finns i begränsad utsträckning så är det nödvändigt att gå över till att använda teak som produceras på plantager. Vårt teak kommer från plantage i Vietnam. Dessa träd är normalt mindre än tidigare och därför är ytan något mer varierande i färg och yta. Vi använder bara Grade A och Grade AB i vår produktion.

Teak är ett hårt träslag som tack vara dess höga oljehalt är idealiskt till utomhusmöbler. Som utgångspunkt är våra teakmöbler obehandlade. Om teak inte behandlas med olja, kommer träet så småningom att få en vacker, gråpatinerad yta. Om man däremot vill bevara den gyllene teaklystern, rekommenderar vi att behandla träet med teakolja. Det är viktigt att poängtera att teakträ är ett naturmaterial och att det därför kommer att uppstå förändringar - såsom små sprickor och repor – med tiden.

Underhåll och rengöring
För att bevara teakträets gyllene färg, måste träet behandlas med teakolja regelbundet. Hur ofta det behöver behandlas beror på väderförhållandena och hur pass utsatta trämöblerna är där de står.

En tumregel säger att en teakskiva måste rengöras och behandlas med teakolja ca 1-2 gånger årligen. Om teakträet redan fått en patinerad silvergrå yta, rekommenderar vi en grundlig rengöring med såpa eller en bra teakrengörare. Efter rengöring och noggrann sköljning med rikliga mängder vatten, är det viktigt att du låter teakträet torka upp helt och hållet. När teaken är absolut torr, kan du behandla med teakolja. Om teakträet har exponerats för tuffa väder- och vindförhållanden under en längre tid, kan du behöva slipa träet med finkornigt sandpapper innan du rengör och oljar möblerna.
En disktrasa med vatten och diskmedel är idealiskt för daglig rengöring. Alternativt kan man använda såpa för att härda teaken; det ökar möblernas motståndskraft mot vardagligt slitage.

Förvaring
Det finns flera möjligheter att på bästa sätt förvara sina BALCONY LIVING teakmöbler under höst och vinter, vilket kan underlätta processen med vårrengöringen.

1. Det bästa är att förvara möblerna på vinden eller i källaren under vintern.
2. Alternativt tål teakmöblerna att stå kvar utomhus under vintern, men då är det bäst att täcka över dem. Tänk på att det kan bildas kondens under skyddet och att detta kan leda till mögel. Kom därför ihåg att lyfta skyddet under vintermånaderna för att säkerställa nödvändig luftcirkulation och minimera kondens.

 

 

Eukalyptusmöbler från Balcony Living

BALCONY LIVING eukalyptusmöbler är det miljövänliga valet. Våra möbler i eukalyptus är FSC-märkta, vilket innebär att möbelproduktionen tar utgångspunkt i hänsyn till skogen, djurlivet och människors villkor. Eukalyptusmöblerna är behandlade med olja redan från början. Vi rekommenderar att möblerna efterbehandlas med trärengöring och -olja under säsongens lopp. Tänk på att eukalyptus är ett naturmaterial och att det kommer att förändras på sikt. Små sprickor och repor kommer därför alltid att uppstå så småningom.

Underhåll och rengöring
Underhåll av eukalyptusmöbler är relativt enkelt med rutinmässig rengöring och oljning. Vill du bevara eukalyptusträets gyllene färg, måste träet behandlas med olja regelbundet. Hur ofta det behöver behandlas beror på väderförhållandena och hur pass utsatta trämöblerna är. En tumregel säger att en eukalyptusskiva måste rengöras och behandlas med olja ca 1-2 gånger årligen. Om träet redan fått en patinerad, rödaktig yta, rekommenderar vi en grundlig rengöring med såpa eller en bra trärengörare. Efter rengöring och noggrann sköljning med rikliga mängder vatten, är det viktigt att du låter eukalyptusträet torka upp helt och hållet. När träet är absolut torrt, kan du behandla med olja. Om träet har exponerats för tuffa väder- och vindförhållanden under en längre tid, kan du behöva slipa träet med finkornigt sandpapper innan du rengör och oljar möblerna. En disktrasa med vatten och diskmedel är idealiskt för daglig rengöring. Alternativt kan man använda såpa för att härda träet; det ökar möblernas motståndskraft mot vardagligt slitage.

Förvaring
Det finns flera möjligheter att på bästa sätt förvara sina BALCONY LIVING trämöbler under höst och vinter, vilket kan underlätta processen med vårrengöringen.

1. Det bästa är att förvara möblerna på vinden eller i källaren under vintern.
2. Alternativt tål trämöblerna att stå kvar utomhus under vintern, men då är det bäst att täcka över dem. Tänk på att det kan bildas kondens under skyddet och att detta kan leda till mögel. Kom därför ihåg att lyfta skyddet under vintermånaderna för att säkerställa nödvändig luftcirkulation och minimera kondens.

 

 

Bambumöbler från Balcony Living

Innan du börjar använda möblerna
För att öka livslängden och hållbarheten för din nya bambumöbel, rekommenderar vi att du börjar med att behandla den med en Wood Protector. Tänk på att rengöring och behandling av bambu alltid bör göras i fiberriktningen.

Bambu är ett naturmaterial och färgen kommer att blekna något i dagsljus under de första månaderna. Därför bör du inte täcka ytorna och inte placera vaser och dylikt under de första månaderna.

Rengöring
Du rengör dina bambumöbler med tvållösning och vattenfuktad trasa, varefter det är viktigt att torka helt torrt med en mjuk trasa. Om inte ytan sköts, kommer den med tiden att bli mer mottaglig för smuts, fett och damm. Rengör alltid i fibrernas riktning. Ligger din balkong utmed en större gata, kommer du att kunna uppleva svart smuts från avgaserna, men detta kan tvättas bort med en hårt urvriden trasa. Många har också god erfarenhet av att använda ättika till rengöring av bambu.

Underhåll
Du bör tvätta dina bambumöbler grundligt åtminstone en gång om året (se ovan) och därefter behandla dem med en Wood Protector. När den tar slut, kan du köpa mer webshop.

Kom ihåg att applicera Wood Protector i fibrernas riktning.

Förvaring
Bambu måste kunna andas så att den kan anpassa sig till luftfuktigheten. Därför bör du aldrig täcka över din bambumöbel med lufttäta material som till exempel plast eller vaxduk i mer än 12 timmar i taget. Av samma anledning bör du inte förvara dina bambumöbler där luftfuktigheten förändras eftersom det kan leda till sprickor i bambun. Undvik därför ouppvärmd källare, vind, skjul etc. Och skydda dina möbler från värmekällor som radiatorer.

Om du inte behandlar din bambumöbel
Om du inte behandlar din bambumöbel, kommer den att mista sin gula färg och i stället få en mera gråaktig patina. Det kan även leda till att bambun spricker.

Allmänna råd för skötsel av bambumöbler
- Rengöring, slipning och andra behandlingar måste alltid göras i fiberriktningen.
- Undvik att placera varma och fuktiga saker direkt på bambun då det kan orsaka fläckar.
- Undvik att placera dina bambumöbler nära värmekällor då värmen kan påverka materialet och det kan leda till sprickor.
- Bambu bör inte täckas över med lufttäta material under längre tid då det kan leda till sprickor.