Guide: Såhär väljer du och monterar du ditt parasollfäste

Guide: Såhär väljer du och monterar du ditt parasollfäste

Du kan välja bland olika balkongparasoller, beroende på dimensionerna på ditt balkongräcke. Därför är det viktigt att du mäter upp räcket innan du köper såväl parasoll som fäste. Av märket Balcony Living Cph finns sju olika fästen som passar till olika parasoller, balkongräcken i olika dimensioner, och som monteras på olika vis. Här nedan har vi sammanställt en guide för vilka fästen som passar vilka dimensioner, vilka fästen som passar till vilka parasoller samt hur varje enskilt fäste monteras på ditt balkongräcke.

Sams og Smart

Parasollfästena Sams (se bild 1) och Smart (se bild 2) passar båda till ett platt balkongräcke och påminner mycket om varandra. För att bedöma om fästena passar till ditt balkongräcke, måste du mäta höjden på balkongräcket – denna skall vara 2 - 5 cm. Vi rekommenderar dessutom att bredden på ditt räcke bör vara minimum 4 cm för att säkerställa att fästena kommer att sitta fast ordentligt. Du bör alltså även mäta bredden på ditt balkongräcke.

Om ditt balkongräcke uppfyller måtten, kommer du med Sams ha möjlighet att köpa parasollerna Ellen, Locarno och Siesta, då fästet enbart passar till parasoller med en rördiameter på Ø25 mm. Med Smart fästet finns det flera alternativ då du kan välja bland alla parasoller med en rördiameter på mellan Ø25 och Ø35 mm, dvs. parasollerna Ellen, Locarno, Siesta, Stine, Alu-Smart Easy, Alu-Twist Easy, Flex-Roof och Novara.

När du fått både både parasoll och fäste, skall båda monteras. Samma tillvägagångssätt gäller för såväl Sams som Smart. Du avlägsnar helt enkelt den långa skruven, så att du kan placera fästet på balkongräcket just där du vill sätta upp ditt parasoll. Dra sedan åt skruven igen, och du har nu monterat fästet. För att göra plats för parasollstången behöver du nu bara lossa skruven på fästets sida. När du placerat balkongparasollet måste du dra åt skruven en gång till, så att du är säker på att parasollet sitter fast ordentligt.

 

Hans

Parasollfästet Hans är särskilt lämpligt för ett runt balkongräcke och kan placeras både ovanför och under balkongräcket - allt beroende på typ av räcke - och även mellan balkongspjälorna. För att bedöma om fästet passar till ditt balkongräcke, måste du därför mäta balkongräckets bredd som får vara max 8,5 cm, räckets höjd som får vara max 9 cm, samt avståndet mellan spjälorna som skall vara minimum 7 cm.

Om parasollfästet Hans passar till ditt balkongräcke, kan du välja helt fritt bland våra parasoller, då fästet fås till parasoller med en rördiameter på upp till både Ø28 och Ø38 mm.

För att montera både parasoll och fäste måste du först lossa de två skruvarna så att du kan frigöra den del av fästet som ser ut som ett handtag. När du gjort det, kan du placera fästet där du vill ha ditt parasoll och sedan återigen sätta ihop fästet med hjälp av skruvarna. Fästet är nu monterat och du kan härefter lossa fästets två skruvar så att det finns plats för parasollstången och sedan åter dra åt när du placerat parasollet.

 

Tyge

Tyge påminner mycket om Hans – det är dock ett kraftigare fäste med större stabilitet. Tyge är därför också särskilt lämpligt för ett runt balkongräcke och kan placeras både ovanför och under balkongräcket, allt beroende på typ av räcke. För att bedöma om fästet passar till ditt balkongräcke, måste du mäta balkongräckets bredd som får vara max 8 – 8,5 cm, samt räckets höjd som får vara max 6 cm.

Precis som med Hans gäller det att du med Tyge kan välja fritt mellan våra balkongparasoller, då fästet finns till parasoller med en rördiameter på upp till både Ø28 och Ø38 mm. Samma tillvägagångssätt som för Hans gäller för montering av såväl fäste som parasoll.

 

Frey

Frey parasollfäste är speciellt utvecklat för att säkerställa stabil och säker fastsättning av ditt balkongparasoll. För att ta reda på om fästet passar till ditt balkongräcke, skall du mäta avståndet mellan spjälorna vilket får vara max 14 cm, medan djupet på spjälorna får vara max 5 cm.

Stämmer måtten, kommer du att även med Frey ha möjlighet att välja bland alla de balkongparasoller vi erbjuder, då fästet både finns till parasoller med en rördiameter på upp till Ø28 och Ø38 mm.

För att montera Frey, skall du först demontera fästet genom att skruva loss skruvarna på fästets baksida och ta bort bakstycket. Du kan sedan placera fästet på balkongräcket där du vill ha ditt parasoll. Du skall sedan åter fastgöra bakstycket med skruvarna. Du har nu monterat fästet och kan lossa de skruvar som skall lämna plats för parasollstången. När väl parasollstången är på plats, drar du åt skruvarna igen.

 

Halvor

Parasollfästet Halvor är lämpligt till de tunna, lodräta spjälorna på ditt balkongräcke. För att bedöma om fästet passar till ditt räcke, behöver du därför mäta den lodräta spjälans djup, som får vara max 7 cm, samt bredden som får vara max 4 cm.

 

 

Eftersom Halvor passar till parasoller med en rördiameter på upp till Ø28 och Ø38 mm, kommer du, om måtten på ditt balkongräcke passar med fästets mått, att kunna välja fritt bland alla parasoller vi har att erbjuda.

 

 

Monteringen av Halvor är mycket snarlik monteringen av de övriga fästena. Du börjar med att demontera fästet genom att skruva loss skruvarna som håller ihop fästet. Härefter placerar du fästet på ditt balkongräcke där du vill ha ditt parasoll. Du sätter sedan åter ihop fästet med hjälp av skruvarna. Du är nu klar med att montera fästet och kan bereda plats för parasollstången genom att lossa de andra skruvarna på fästet. Dessa skall dras åt när du väl placerat parasollet.

 

 

 

Sumo  

Sumo fästet är det ideella fästet för ett brett balkongräcke och för stängda balkonger, omgivna av en mur eller liknande. Innan du köper fästet, måste du mäta balkongräckets bredd som skall vara mellan 5 - 11 cm.

Stämmer parasollfästet med ditt balkongräcke, är det fritt fram att välja bland våra balkongparasoller med en rördiameter på upp till Ø28 och Ø38 mm.

För att montera fästet på balkongräcket, skall du börja med att lossa skruven, som spänner fast fästet till räcket - härefter placerar du fästet där du önskar och drar sedan åter åt. När du är klar med att montera fästet, skall du göra precis som när det gäller de övriga: först lossa de andra skruvarna för att bereda plats för parasollstången och även dra åt dessa när väl parasollet är på plats.

 

Vi önskar dig mycket nöje!!